سوزن پزشکی زائران اخبار اجتماعی

سوزن: پزشکی زائران اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی زیاد کردن فساد ربطی به انقلابی و غیرانقلابی بودن ندارد / نماینده مجلس

یک نماینده مجلس می‌گوید: با نگاهی به ادارات شاهد هستیم که پرسشها حاشیه‌ای و میل به به فساد اوج رفته هست. اصلاً در اینجا بحث انقلابی بودن افراد مطرح نیست. در کشو

زیاد کردن فساد ربطی به انقلابی و غیرانقلابی بودن ندارد / نماینده مجلس

نماینده مجلس: زیاد کردن فساد ربطی به انقلابی و غیرانقلابی بودن ندارد

عبارات مهم : دستگاه

یک نماینده مجلس می گوید: با نگاهی به ادارات شاهد هستیم که پرسشها حاشیه ای و میل به به فساد اوج رفته هست. اصلاً در اینجا بحث انقلابی بودن افراد مطرح نیست. در کشورهایی که فساد اتفاق می افتد ارتباطی با انقلاب و ضدانقلاب ندارد.

علیرضا محجوب نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با اعتمادآنلاین در پاسخ به سوالی اطراف بیانات اخیر احمد جنتی مبنی بر حضور افراد غیرانقلابی در دستگاه های دولتی، اظهارداشت: در نظام اداری کشور بر اساس ضوابط و قوانینی که ما تصویب کردیم افراد گزینش شدند. ولی قطعاً با بخشی از این عقاید موافقم که در نحوه گزینش و گزینش افراد، موفق نبوده ایم و این عنوان هم به قوانینی برمی گردد که در مجلس مصوب کردیم.

زیاد کردن فساد ربطی به انقلابی و غیرانقلابی بودن ندارد / نماینده مجلس

وی ادامه داد: آزمون نشان داد که رفوزه شده است ایم. چون با نگاهی به ادارات شاهد هستیم که پرسشها حاشیه ای و میل به به فساد اوج رفته هست. اصلاً در اینجا بحث انقلابی بودن افراد مطرح نیست. در کشورهایی که فساد اتفاق می افتد ارتباطی با انقلاب و ضدانقلاب ندارد.

این نماینده مجلس با انتقاد از وجود فساد در ادارات، تأکید کرد: فساد نباید باشد و در ادارات و دستگاه های دولتی مذموم هست. ممکن است که فساد پنهان باشد و کسی نتواند آن را کشف کند ولی حداقل نباید شکل آشکار به خودش بگیرد. علت کشف شدن فساد در ادارات به نظر بنده در نحوه گزینش و دعوتمان از کارمندان است و این روش ها غلط است.

یک نماینده مجلس می‌گوید: با نگاهی به ادارات شاهد هستیم که پرسشها حاشیه‌ای و میل به به فساد اوج رفته هست. اصلاً در اینجا بحث انقلابی بودن افراد مطرح نیست. در کشو

محجوب خاطرنشان کرد: ما باید افراد پاک دست و مطلعی را دعوت به کارکنیم. در این راستا حتی باید در سن استخدام نیز تجدیدنظر کنیم که افراد به بلوغ از کارمندی رسیده باشند که بر اساس سابقه کار او بتوانیم تشخیص دهیم که فرد سالمی است و آن فرد را برگزینیم.

وی افزود: در حال حاضر به صورت فله ای کارمند را با آزمون گزینش می کنیم این عنوان همان پدیده هایی را ایجاد می کنند که همه بتوانند کارکرد دستگاه ها و ادارات را نقد کنند. از این عنوان یکی به زبان انقلابی نبودن افراد و دیگری به زبان فساد یاد می کنند. ولی در اصل تفاوتی ندارد چون بعضی کارمندان آن طور که ما یا مردم می خواهیم نیستند. دستگاه اداری و کارمندانش با هر ایده و تفکری باید خدمت گذار مردم باشند ولی این گونه نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: مسئله در ادارات و دستگاه ها وجود دارد و هرکسی از زبان خودش آن را تفسیر می کند. باید این مسئله را در قانون خدمات مدیریت کشوری حل کنیم.

زیاد کردن فساد ربطی به انقلابی و غیرانقلابی بودن ندارد / نماینده مجلس

واژه های کلیدی: دستگاه | انقلابی | نماینده مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs