سوزن پزشکی زائران اخبار اجتماعی

سوزن: پزشکی زائران اخبار اجتماعی

گت بلاگز بازار خودرو تولید ماشین زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۷ هزار و ۳۸۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵ هزار و ۵۶ دستگاه رسید.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

تولید ماشین زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

بهمن ماه امسال تولید انواع ماشین به طور میانگین ۵.۶ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۷ هزار و ۳۸۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵ هزار و ۵۶ دستگاه رسید.

تولید انواع سواری نیز با رشد ۷.۱ درصدی همراه بوده و از ۱۲۸ هزار و ۵۶۴ دستگاه در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به ۱۳۷ هزار و ۶۴۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

تولید انواع ون نیز صعودی بوده و به ۱۶۶ دستگاه رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تولید ون متوقف شده است بود.

بهمن ماه امسال تولید وانت ولی نزولی بوده و با کم کردن ۱۹.۵ درصدی از ۶۳۶۸ دستگاه در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به ۵۱۲۵ دستگاه کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۷ هزار و ۳۸۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵ هزار و ۵۶ دستگاه رسید.

برخلاف وانت ولی تولید مینی بوس و میدل باس صعودی بوده و از ۱۰۱ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۸۴ دستگاه زیاد کردن یافت.

بهمن ماه امسال تولید انواع اتوبوس کم کردن یافته و با افت ۷.۷ درصدی از ۱۶۸ دستگاه در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به ۱۵۵ دستگاه رسید.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز مانند اتوبوس کم کردن یافته و با افت ۱۸.۷ درصدی از ۲۱۸۸ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۷۷۸ دستگاه کم کردن یافت.

تولید ماشین زیاد کردن یافت

در ۱۱ ماهه نخست امسال نیز تولید انواع ماشین ۱۴.۱ درصد زیاد کردن یافته و از یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۶۷۹ دستگاه در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته به یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۱۱۱ دستگاه زیاد کردن یافته است.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۷ هزار و ۳۸۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵ هزار و ۵۶ دستگاه رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | میلیون | اتوبوس | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs