سوزن پزشکی زائران اخبار اجتماعی

سوزن: پزشکی زائران اخبار اجتماعی

زیاد کردن فساد ربطی به انقلابی و غیرانقلابی بودن ندارد / نماینده مجلس

یک نماینده مجلس می‌گوید: با نگاهی به ادارات شاهد هستیم که پرسشها حاشیه‌ای و میل به به فساد اوج رفته هست. اصلاً در اینجا بحث انقلابی بودن افراد مطرح نی..

ادامه مطلب

تولید ماشین زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۷ هزار و ۳۸۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵ هزار و ۵۶ دستگاه رسید. تولید ماشین زیاد ک..

ادامه مطلب

نزدیک شدن محققان به پرورش اندام انسان در بدن خوک

گروهی از محققان ژاپنی از پرورش خوک هایی خبر می دهند که از لحاظ ژنتیکی به گونه ای اصلاح شده است اند که اندام هایی جهت پیوند به انسان ها دارند.  ..

ادامه مطلب